Aktuelnosti
Aktuelnosti
Nova radionica u Banjaluci za visokoškolske ustanove
Banja Luka, 1. juli 2015. – Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta je sklopu Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 sa 1 milion eura, organizirala jednodnevnu radionicu za koordinatore za osiguranje kvaliteta iz različitih visokoškolskih ustanova, i javnih i privatnih, u Bosni i Hercegovini. 
 
Radionica pod nazivom „Kako podstaknuti dalju saradnju u razvoju kvaliteta” je organizirana kao dio komponente Twinning projekta pod nazivom „Implementacija sistema upravljanja kvalitetom u visokoškolskim ustanovama”, a kako bi se podigao nivo svijesti i kako bi se visokoškolskim ustanovama u BiH pružila konkretna podrška za dalji razvoj njihovog upravljanja kvalitetom.
 
Cilj radionice je bio da se omogući održivost mreže koordinatora za osiguranje kvaliteta koja se formirala u toku trajanja Twinning projekta. Metode Appreciative inquiry i Pro-action café su korištene kako bi se aktivirale jake strane učesnika, kako bi ih se uključilo u konstruktivnu saradnju i kako bi se otvorio prostor za nove ideje. Svi učesnici su ohrabreni da primjene metode ponuđene i korištene tokom ove radionice i u svom radu na vlastitim ustanovama i u budućem radu mreže. Inovativne metode su učesnicima omogućile da razmisle o potrebama za takvom mrežom, njenim ciljevima i koristima od nje. Oni su utvrdili ključna pitanja i na njima su zajednički radili, te su razgovarali o mogućim načinima za dalju međusobnu saradnju i širenje mreže uključivanjem više ljudi koji rade u oblasti upravljanja kvalitetom u BiH.    
 
Učesnici su izrazili spremnost i volju da dalje aktivno učestvuju u toj mreži. Mogli su da primjete koristi za svoj posao koordinatora za osiguranje kvaliteta, kao i za svoje visokoškolske ustanove, a u pogledu moguće saradnje, razmjene informacija, iskustava i znanja, jačanja njihovog glasa u zajednici visokog obrazovanja i daljem profesionalnom razvoju.
 
Na kraju radionice su odlučili o sljedećim koracima vezanim za mrežu i sa ostalima su podijelili kako bi oni željeli da doprinesu daljem razvoju mreže nakon Twinning projekta.
 
Kako se radilo o posljednjoj radionici u sklopu ove komponente Projekta pod nazivom Implementacija sistema upravljanja kvalitetom u visokoškolskim ustanovama”, Twinning projekt je izdao certificate za onih petnaest učesnika koji su učestvovali u najmanje tri ponuđene radionice u sklopu ove komponente. Na kraju radionice su direktor Agencije, dr. Husein Nanić, i stalna savjetnica Twinning programa, dr. Maria E. Weber, predali certificate učesnicima.
Project