Aktuelnosti
Aktuelnosti
Stručnjaci stekli nova saznanja o zakonskom okviru i osiguranju kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja u BiH
Sarajevo, 8 - 9. juli 2015. godine - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (Agencija) je u okviru Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, koji financira Evropska unija iz sredstava IPA 2011 u iznosu od  jedan milion eura, organizirala drugu seriju obuka stručnjaka sa Liste stručnjaka Agencije.
 
Ova aktivnost je dio komponente Projekta pod nazivom „Podrška organiziranju evaluacija visokoškolskih ustanova i odabranih studijskih programa“, a provodi se u svrhu pripreme stručnjaka za postupke spoljašnje evaluacije u Bosni i Hercegovini. Cilj obuke je da stručnjacima pruži znanja, vještine i sposobnosti neophodne za efikasno i profesionalno provođenje akreditacije.
 
Domaći stručnjaci iz redova akademske zajednice, prakse i studenata učestvovali su u jednodnevnoj obuci i dali su aktivan doprinos uspješnom iskustvu učenja. Nakon uvoda o važnosti obuke u smislu vrijednosti i ideja u oblasti osiguranja kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, date su teorijske informacije koje su obuhvatale sve relevantne aspekte rada komisija stručnjaka koje provode postupke akreditacije u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci su  stekli saznanja o zakonskom okviru u oblasti visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH kao zajedničke odgovornosti u BiH. Razgovaralo se o kriterijima za institucionalnu akreditaciju, kako bi se osiguralo zajedničko razumijevanje kriterija i dosljednost u postupcima akreditacije. U pripremama za praktičan rad komisija stručnjaka, razgovaralo se o principima profesionalnog ponašanja tokom postupaka za spoljašnju evaluaciju, a potom su ti principi primjenjeni tokom praktične vježbe, gdje su učesnici bili angažirani na simulaciji posjete ustanovi. Simulacija je provedena kao igra uloga, koja je učesnicima omogućila da uvježbaju svoje vještine i steknu jedno realistično iskustvo. Praktičan zadatak je zaključen sa povratnim informacijama i razmatranjem. Učesnici su bili zahvalni na raznovrsnim radnim metodima koji su korišteni tokom dana, a koji su obuhvatali prezentacije, grupnu diskusiju, te simulaciju posjete ustanovi sa konkretnim odigranim ulogama, a potom i na povratnim informacijama i zajedničkom razmatranju.
 
Aktivnosti obuke su provedene na osnovu Priručnika za obuku stručnjaka, koji je takođe izrađen u okviru ove projektne komponente i dalje će uticati na pripreme stručnjaka sa Liste stručnjaka Agencije, i tako poboljšati postupke spoljašnje evaluacije koji se provode u Bosni i Hercegovini. 

div>Project