Aktuelnosti
Aktuelnosti
Čisto pozitivno mišljenje revizije
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta dobila je Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za 2014.godinu nakon izvršene revizije Ureda za reviziju institucija u BiH. U Izvještaju, između ostalog,  navodi se da finansijski izvještaji Agencije prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2014.godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završila na navedeni datum.

Оd ukupno 73 revidirane bh institucije, Agencija je među 31 koje su dobile čisto pozitivno mišljenje revizije.

Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2014. god.