Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak o internoj reviziji u Agenciji

Banjaluka, 26.08.2015.godine - Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Husein Nanić i zamjenik direktora Velimir Jukić razgovarali su sa rukovodiocem Jedinice za internu rezviziju Ministarstva civilnih poslova BiH Saidom Piralićem. Kako je to propisano Zakonom o internoj reviziji institucija BiH, obaveza provođenja interne revizije u Agenciji dodijeljena je Jedinici za internu reviziju Ministarstva civilnih poslova BiH.

Tokom sastanka u Banjaluci razmijenjena su mišljenja o ulozi i zadacima interne revizije, a koja su, između ostalog, detaljnije precizirana Sporazumom o vršenju funkcije interne revizije i Poveljem interne revizije.