Aktuelnosti
Aktuelnosti
Imenovane nove komisije stručnjaka za akreditaciju
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je nove komisije stručnjaka za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Na prijedlog Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS imenovane su komisije stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove, Panevropski univerzitet “Apeiron” i Visoke poslovno-tehničke škole, Doboj.