Aktuelnosti
Aktuelnosti
Imate pravo da znate

U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ, četiri institucije korisnice, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije i Agencija za statistiku BiH, pokrenule su inicijativu za unapređenje transparentnosti u javnoj upravi. Inicijativa se zasniva na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i na međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast. Institucije su zajedno sa organizacijama civilnog društva, Transparency International BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo, izradile dokument kojim se definišu standardi za proaktivno objavljivanje informacija od javnog značaja na web stranicama institucija.

Sastavni dio informativne kampanje pod sloganom Imate pravo da znate je i konferencija  „Transparentnost u javnoj upravi“ u Sarajevu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercgovine na Međunarodni dan prava javnosti da zna, 28. septembra 2015.godine, kao i Dan otvorenih vrata u Agenciji 29. septembra.

Letak

Infografika

Video