Aktuelnosti
Aktuelnosti
Javne konsulatacije
Banjaluka, 29.10.2015. godine - U skladu sa članom 8. Odluke o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 94/14), pozivamo vas da učestvujete u izradi Programa rada Agencije za 2016.godinu.
Proces javnih konsultacija otvoren je od 29.10.2015.do 13.11.2015. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti elektronskim putem na adresu slavica.skoro@hea.gov.ba