Aktuelnosti
Aktuelnosti
Nova komisija stručnjaka
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je Komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolske ustanove, Visoke škole za turizam i  manadžment Konjic. Komisija je imenovana na osnovu prijedloga nadležne obrazovne vlasti, Ministarstva prosvjete,znanosti, kulture i sporta Heregovačko-neretvanske županije.
Imenovana komisija ima četiri člana od kojih je jedan iz kategorije predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student. Svi stručnjaci su predloženi, odnosno imenovani sa Liste stručnjaka Agencije, utvrđene u skladu sa članom 49. Okvirnog zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Komisija stručnjaka za Visoku školu