Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana 31.sjednica UO Agencije
Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta jednoglasno je usvojio Srednjoročni i akcioni plan rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za razdoblje 2016. – 2018.  Članovi UO usvojili su i  Program rada Agencije za 2016. godinu. Ovo su, između ostalog, zaključci sa 31.sjednice Upravnog odbora održane 16. novembra 2015.godine u Banjaluci kojom je predsjedavala prof. dr Aida Abadžić-Hodžić. Nakon podrške UO, Program rada je upućen u dalju proceduru prema Vijeću ministara BiH.
 
Upravni odbor Agencije razmatrao je i izmjene Statuta Agencije. UO istakao je mišljenje prema kojem Agencijom može rukovoditi samo neko iz oblasti visokog obrazovanja. S tim u vezi, UO smatra  da se u uslovima za izbor rukovodstva u Agenciji treba navesti “od čega tri godine iskustva u oblasti visokog obrazovanja“.
 
Članovi Upravnog odbora, između ostalog, dali su  saglasnost na nacrt konsolidovanih Kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH. Razlozi za donošenje novih kriterija odnose se prije svega na  usaglašavanje sa Revidiranim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja koji su usvojeni u maju 2015. godine na ministarskoj konferenciji u Jerevanu. Clj izmjena i dopuna takođe je  i eliminiranje preklapanja i ponavljanja elemenata postojećih kriterija, te konsolidacija i poboljšanje kriterija za akreditaciju. UO naglašava da se kriteriji primjenjuju od  novog ciklusa akreditacija zajedno sa izmijenjenom Odlukom o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja.
 
Na sjednici u Banjaluci UO je prihvatio informaciju o zvršetku EU Tvining projekata „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“. Članovi UO prihvatili su i informaciju o  zahtjevu Agencije za sticanje statusa punopravnog člana ENQA uz zaključak da se u slijedećem mjesecu održi tematska sjednica posvećena ovom pitanju.
 
Članovi UO razmotrili su i dali saglasnost na Priručnik o internom kvalitetu Agencije kao i Priručnik za obuke stručnjaka.
 
UO je upoznat  sa izvještajem o finansijskoj reviziji Agencije za 2014.godinu i uputio je čestitke rukovodstvu Agencije na čistom pozitivnom mišljenju revizije.
 
UO prihvatio je Informaciju o završenom konkursu za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa koja se dostavlja u dalju proceduru.
 
Direktor Agencije podnio je informaciju o preseljenju Agencije u novi objekat i istakao potrebu da se Agenciji obezbjedi dodatni prostor koji je neophodan i za održavanje sjednica UO za koje ne postoje kapaciteti u novom objektu. UO izrazio je potpunu podršku zahtjevima  Agencije za rješavanje pitanja dodatnog prostora radi obezbjeđenja uslova za nesmetan  rad Agencije i UO.
 
Na kraju sjednice u skladu sa Poslovnikom o radu UO izvršena je redovna rotacija u predsjedavanju UO na period od godinu dana koja stupa na snagu danom donošenja.Novi predsjednik UO je prof. dr Vlado Majstorović, a potpredsjednici su prof. dr Stevan Trbojević i prof. dr Aida Abadžić-Hodžić.