Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana završna javna rasprava

Banjaluka, 08.09.2016. – U organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) u Banjaluci je održana  završna javna rasprava povodom seta novih dokumenata koje je  izradila Agencija iz oblasti razvoja i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju. Završna javna rasprava okupila je predstavnike javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Centra za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, te predstavnike međunarodnih organizacija uključenih u reforme visokog obrazovanja.

Predmet završne rasprave bila su četiri dokumenta, Kriteriji  za akreditaciju studijskih programa, Odluka o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja  te  Preporuke o kriterijima i standardima Ministarstvu prosvjete Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa, kao i Preporuke o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Navedeni dokumenti predstavljaju rezultat razvojnih planova Agencije u oblasti akreditacije u Bosni i Hercegovini, prije svega studijskih programa te dio su novog sistemskog pristupa Agencije u osnaživanju preporuka nadležnim ministarstvima obrazovanja u BiH u okviru nadležnosti koje su dodijeljene Agenciji u skadu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
 
U pozdravnom obraćanju učesnicima završne javne rasprave, direktor Agencije, prof. dr Enver Halilović, istakao je da je Agencije tokom prethodno provedenih javnih konsultacija  dobila zanačajne sugestije i uputstva koja su većinom ugrađena u dokumente. Govoreći o novim kriterijima za akreditaciju studijskih programa, Halilović ja naglasio da obuhvataju kriterije za akreditaciju studijskih programa I i II i III ciklusa.. „Sada imamo dokument kao pretpostavku za akreditaciju studijskih programa i nastavićemo taj posao“, istakao je Halilović.
 
Zamjenik direktora Agencije dr Slobodan Stanić naveo da je povratna informacija od visokoškolskih ustanova vrlo važna s ciljem poboljšanja dokumenata. „Ovaj posao je trajan i mi ćemo kao Agencija na tome intenzivno raditi u narednom periodu“,  zaključio je Stanić.
 
Kriteriji za akreditaciji studijskih programa u Bosni i Hercegovini  predstavljaju nove, modernije i sveobuhvatnije kriterije koji su  zasnovani na novim Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta (Jerevan,2015). Kriteriji snažno podstiču reformu prelaska s inputnog planiranja visokog obrazovanja na planiranje prema rezultatima, uspostavljaju praksu jasnog definisanja ciljeva i ishoda učenja kako bi njihova dosljedna primjena podstakla razvoj studijskih programa i povećanje kvaliteta obrazovanja.
 
Drugi dokument Odluka o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini dopunjena je  standardima  za unutrašnje i vanjsko osiguranje kvaliteta studijskih programa. Dok se standardi za vanjsko osiguranje kvaliteta više odnose na procedure postupka akreditacije, standardi za unutrašnje osiguranje kvaliteta u cjelosti su razvojni i daju jasna uputstva visokoškolskim ustanovama kako razvijati i osigurati kvalitetnije visoko obrazovanje čiji preduslov su kvalitetni studijski programi.
 
Dokumentima Preporuke o kriterijima i standardima za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa i Preporuke o kriterijima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa, nadležnim obrazovnim vlastima i visokoškolskim ustanovama, daju se  jasne smjernice kako urediti ovo područje, a u cilju donošenja kvalitetnije regulative koja definiše osnivanje zatvaranje i licenciranje visokoškolskih ustanova, te početak rada  i prestruktiranje studijskih programa. Pri izradi preporuka konsultovana  su zakonska rješenja ustavno nadležnih obrazovnih vlasti, te primjeri dobre prakse koji postoje u Bosni i Hercegovini.