Aktuelnosti
Aktuelnosti
HEA prva po proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi u BiH
Centar za društvena istraživanja Analitika iz Sarajeva objavio je publikaciju u okviru istraživanja o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi u BiH. Provedbu ovog istraživanja podržao je Program jačanja javnih institucija u BiH u okviru mjera za unapređenje transparentnosti javne uprave i unapređenja saradnje s civilnim društvom.
 
Objavljena publikacija jeste kratak factsheet koji donosi pregled rezultata istraživanja web-stranica 68 tijela s nivoa BiH koje je provedeno u maju ove godine. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) rangirana je na prvo mjesto.
 
Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku: