Aktuelnosti
Aktuelnosti
Predstavnici AZVO-a u posjeti HEA-i
Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalteta prof. dr Enver Halilović  sastao se u Banjaluci sa direktoricom Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske prof. dr Jasminom Havranek sa saradnicima.
 
Tokom sastanka  razgovarano je o eksternoj evaluaciji agencija od strane Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta (ENQA) te iskustvima i izazovima sa kojima se susreo AZVO u ovom procesu. Posebna tema bila je i akreditacja studijskih programa, kao i modaliteti bilateralne saradnje između dvije agencije sa akcentom na razmjenu stručnjaka za akreditaciju.
 
Na sastanku u Banjaluci razmatran je i nacrt sporazuma o saradnji između AZVO i HEA u oblasti osiguranja kvaliteta.