Aktuelnosti
Aktuelnosti
Prva konferencija o komunikacijama u javnoj upravi
Sarajevo, 26.10.2016.god.-  U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji, po nalogu Vlade SR Njemačke u Bosni i Hercegovini provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), u Sarajevu je održana prva Konferencija o komunikacijama u javnoj upravi. Konferenciju su organizirale četiri institucije koje deluju u sklopu Grupe za komunikcije i upravljanje znanjem: Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Direkcija za evropske integracije BiH, Agencija za statistiku BiH i pridružene članice, Služba za informiranje Vijeća ministara BiH i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH.
 
Na konferenciji su predstavljeni dokumenti koje su u proteklom periodu sačinili predstavnici navedenih institucija u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, a koji se odnose na pozicioniranje komunikacija u javnoj upravi, istraživanje o profilu komunikatora u javnoj upravi, te aktivnosti koje ove institucije provode na polju proaktivnog pristupa u komunikaciji institucija sa javnošću putem društvenih medija, uz organizaciju panel diskusija za svaku pojedinačnu temu.
 
Konferencija je bila prilika za uvezivanje stručnjaka iz oblasti komunikacija u javnoj upravi, te razmjena iskustava i ideja o načinima za unapređenje prakse, struke i pozicije komunikacija u javnoj upravi. Inicijativa za organizaciju ove konferencije se zasniva i na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu  reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast.