Aktuelnosti
Aktuelnosti
Podnošenje zahtjeva za akreditaciju agencijama izvan BiH
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH je informisana o manjem broju slučajeva da visokoškolske ustanove iz BiH podnose zahtjev za akreditaciju agencijama izvan BiH istog ili sličnog tipa i funkcije kao što je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.
 
Mišljenja smo da ova praksa nije dobra iz više razloga, prije svega, što rezultat takve „akreditacije“ nema značaja za područje BiH, jer na osnovu nje ni visokoškolska ustanova niti studijski program ne mogu biti upisani u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH, niti takve „akreditacije“ mogu biti tretirane od Centra za informisanje i priznavanje BiH (CIP). Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH, koji vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, je relevantan izvor informacija za ENIC/NARIC centre u Evropi koji se bave priznavanjem diploma visokoškolskih ustanova iz BiH. Napominjemo da u skladu sa definiranom procedurom u ovaj Registar mogu biti upisane samo visokoškolske ustanove u BiH, odnosno njihovi akreditirani studijski programi čiji je postupak akreditacije vodila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.
 
Osim troškova kojima se u tom slučaju izlažu visokoškolske ustanove iz BiH, za same studente tako „akreditiranih“ visokoškolskih ustanova, koji namjeravaju nastaviti školovanje vani ili se vani zaposliti takva „akreditacija“ nema značaja, jer i u svrhu nastavka školovanja ili zapošljavanja studenata visokoškolske ustanove i poslodavci iz inostranstva za provjere takvih „akreditacija“ kontaktiraju Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i/ili Centar za informisanje i priznavanje BiH (CIP).
 
S tim u vezi, pozivamo sve visokoškolske ustanove u BiH, ministarstva obrazovanja u kantonima i Republici Srpskoj, te Odjel za obrazovanje Brčko Distrikta BiH da sa ovom Agencijom grade respektibilan proces akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH, usklađen sa evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta, a posebno visokoškolske ustanove u BiH da novac ,eventualno, planiran za akreditacije kod agencija izvan BiH usmjere na poboljšanje uslova za kvalitetnije izvođenje svojih naučno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih procesa.