Aktuelnosti
Aktuelnosti
Ispitivanje zadovoljstva korisnika
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta provodi ispitivanje zadovoljstva zainteresovanih strana kvalitetom rada Agencije.
 
Putem web ankete Agencija želi dobiti informacije, mišljenja i stavove zainteresovanih  strana: visokoškolskih ustanova, nadležnih obrazovnih vlasti i drugih o procesu akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH,  kao i drugim aspektima rada Agencije.
 
Cilj ankete je da na osnovu analize dobijenih povratnih informacija unaprijedimo transparentnost naše  komunikacije i  kvalitet rada Agencije
 
Anketa je dostupna ovdje  od  1.12.2016. do 16.12.2016. godine.