Aktuelnosti
Aktuelnosti
Analiza procesa akreditacije s aspekta visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta  pripremila je analizu procesa akreditacije visokoškolskih ustanova. Analiza je dostupna ovdje.
 
U ovoj analizi predstavljeni su rezultati izrađeni zbirno za 19 visokoškolskih ustanova koje su ispunile upitnik, a prikupljeni podaci imaju za cilj davanje preporuka za poboljšanje i unapređenje svih procesa i njihovih ishoda u postupku akreditacije.