Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanci sa predstavnicima zainteresovanih strana
U okviru realizacije aktivnosti za sticanja punopravnog članstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Evropskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA) u periodu od 23.–24. januara 2017.godine organizovani su konsultativni sastanci sa zainteresovanim stranama.
 
Predstavnici Agencije posjetili su ministarstva obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Srednjebosanskom i Tuzlanskom kantonu gdje su razgovarali sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti, menadžmenta, kancelarija  za kvalitet  i studenata sa akreditovanih visokoškolskih ustanova, kao i predstavnicima privrednih komora.
 
Cilj sastanaka je bio upoznavanje svih učesnika u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini sa Samoevaluacijskim izvještajem Agencije u smislu pripeme svih učesnika za predstojeću eksternu evaluaciju Agencije i  intervjue sa ENQA-panelom.
 
Agencija je početkom prošle godine aplicirala za punopravno članstvo u ENQA-i i Evropskom registru za osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR). Agencija time nastavlja aktivnosti na unapređenju kvaliteta svoga rada i usklađenosti sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrzovanja (ESG). Članstvo u navedenoj  Asocijaciji i  Registru od izuzetnog je značaja za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini i predstavljaće jasno pozicioniranje visokog obrazovanja u BiH. kao i međunarodnu priznatost kvaliteta rada na visokoškolskim ustanovama u BiH.
 
Posjeta međunarodnog panela ENQA stručnjaka Agenciji  zakazana  je za početak maja 2017.godine.