Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak u Ministarstvu prosvjete i kulture RS
Banja Luka, 31.01.2017.godine - U nastavku aktivnosti za sticanje punopravnog članstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Evropskoj asocijaciji agencija za osiguranje kvaliteta (ENQA) održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.
 
U radu sastanka učestvovali su direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta prof. dr Enver Halilović,  ministar prosvjete i kulture RS dr Dane Malešević sa saradnicima te direktor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustavnova RS prof. dr Miroslav Bobrek.
 
Predstavnici Agencije prezentovali su  Samoevaluacijski izvještaj Agencije, sa ciljem upoznavanja i pripreme zainteresiranih strana za predstojeći intervju sa ENQA panelom. Na sastanku je postignuto zajedničko razumijevanje značaja sticanja punopravnog članstva u ENQA za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, te je obećana podrška Agenciji u procesu  predstojeće eksterne evaluacije.