Aktuelnosti
Aktuelnosti
Usvojen Program rada Agencije za 2017. godinu
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 90. sjednici, održanoj  01.02.2017. godine, usvojilo je Program rada Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2017.. godinu.

Programa rada Agencije za 2017.