Aktuelnosti
Aktuelnosti
Posjeta nezavisne komisije eksperata ENQA-e
U okviru eksterne evaluacije, Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta posjetiće nezavisna komisija eksperata ENQA-e. Posjeta ENQA panela Agenciji planirana je u periodu od 8.-10.maja 2017.godine.
 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta podnijela je zahtjev za punopravno članstvo u Evropskoj asocijciji za osiguranje kvaliteta (ENQA) početkom 2016.godine.