Aktuelnosti
Aktuelnosti
Komisija stručnjaka ENQA-e u posjeti Agenciji
Banjaluka, 08.-10. 05.2017. - Komisija stručnjaka ENQA-e boravila je u trodnevnoj posjeti Agenciji za razvoj visokog obazovanja i osiguranje kvaliteta BiH u okviru eksterne evaluacije Agencije. Tokom  posjete stručnjaci ENQA-e imali su zadatak da provjere da li Agencija djeluje i provodi aktivnosti u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). Prethodno, Agencija je pripremila samovaluacioni izvještaj u skladu sa ENQA smjernicama u kojem je dokumentovala usklađenost rada Agencije sa ESG i predstavila svoj rad u prethodnim godinama. Agencija je početkom 2016.godine predala zahtjev za punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta (ENQA), kao i za upis u Evropski registar agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR).
 
Komisiju stručnjaka ENQA-e činili su: Tibor Szanto, predsjednik (Komitet za akreditaciju Mađarske), Janja Komljenović, sekretar (Univerzitet Lancaster, UK), Dejan Blagojević (Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš), Rebecca Maxwell Stuart, student ( UK) i  ENQA koordinator, Agne Grajauskiene.
 
Posjeta Agenciji je trajala od ponedjeljka, 08.maja do srijede, 10.maja 2017.godine u okviru koje je prvi dan posjete bio posvećen sastancima sa rukovodstvom Agencije, članovima Odbora za kvalitet, predstavnicima Upravnog odbora i zaposlenima u Agenciji.
 
Drugi dana posjete bio je predviđen za sastanke sa predstavnicima zainteresovanih strana Agencije. Eksperti su razgovarali sa Dariom Duilović, šeficom Odsjeka za koordinaciju obrazovnih politika u Mnistarstvu civilnih poslova BIH, Sifetom Kukuruzom, pomoćnikom ministra za visoko obrazovanje u  Kantonu Sarajevo, Rešidom Hažovićem, ministrom prosvjete, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Maidom Pračićem, sekretarom Ministarstva nauke, kulture i sporta, Zeničko-dobojskog kantona i Senadom Osmanovićem, šefom Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH. Agenciju za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS predstavljali su direktor prof. dr Miroslav Bobrek i Tatjana Radaković. Nakon toga uslijedio je satanak sa predstavnicima javnih i privatnih akreditovanih visokoškolskih ustanova koje su predstavljali:  Prof. dr Maida Čohodar-Husić, Univerzitet u Sarajevu, prof.dr Milan Mataruga, Univerzitet u Banjoj Luci, prof. dr Izabela Dankić, Sveučilište u Mostaru, prof. dr Damir Marjanović, Internacionalni univerzitet Burch, prof. dr Sanel Jakupović, Univerzitet Apeiron Banja Luka, mr Muhdin Mujačić, Visoka škola Empirica Brčko Distrikt BiH. Predstavnici koordinatora za osiguranje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama bili su: Nenad Marković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Enes Dedić, Univerzitet u Bihaću, Monija Malešević, Sveučilište Mostar, Alim Abazovć, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar i Amra Tuzović, Univerzitet u Travniku.  Upriličen je i sastanak sa stručnjacima u komisijama za akreditaciju iz različitih kategorija. Predstavnici akademske zajednice u BiH bili su prof. dr Dejan Bokonjić i  prof. dr Dražena Gašpar, međunarodni ekspert, prof. dr Aleksandar Božić, predstavnik privrede i prakse Esad Bajrmović i studenti Amila Ćiberi i Mladen Bubonjić.
 
Treći dan posjete uključio je sastanke sa predstavnicima studenata u čijem radu su učestvovali: Harun Kurtović iz Studentskog parlamenta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar, Merim Serdarević, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i Denis Vejzović, Studentski parlament Univerziteta u Zenici. Zainteresovane strane Agencije predstavljali su i Ante Jurić Marjanović, Asocijacija „Akademac“, Banja Luka i Nedret Kikanović, Privredna komora Tuzlanskog kantona. Na kraju posjete  upriličen je ponovni sastanak sa  direktorom Agencije prof. dr Enverom Halilovićem radi potrebnih dodatnih pitanja i eksplikacija. Posjeta ENQA panela zvanično je završila usmenim obraćanjem rukovodstvu Agencije, predstavnicima Upravnog odbora  i zaposlenima.
 
Predsjednik ENQA panela Tibor Szanto zahvalio se rukovodstvu i zaposlenima u Agnciji na organizaciji sastanaka tokom posjete koji su svi, kako je rekao, protekli u dobroj i iskrenoj atmosferi. Posebnu čestitku predsjednik ENQA panela uputio je zaposlenima u Agenciji ističući njihovu profesionalnost, entuzijazam i motivisanost.
 
Direktor Agencije prof.dr Enver Halilović takođe se zahvalio na ENQA panelu i istakao značaj  eksterne evaluacije i punopravnog članstva u ENQA-i što  predstavlja veliki događaj ne samo za Agenciju već  i cjelokupno visoko obrazovanje u Bosni i Herecegovini u smislu jasnog pozicioniranja visokog obrazovanja i međunarodnog priznanja kvaliteta rada na visokoškolskim ustanovama u BiH.
 
Izvještaj ENQA panela biće dostavljen Agenciji krajem juna na komentare dok će finalni izvještaj razmatrati  Upravni odbor ENQA-e na sjednici 13.septembra kada će biti donesena konačna odluka o punopravnom članstvu  Agencije u ENQA-i.