Aktuelnosti
Aktuelnosti
Poništen konkurs za izbor stručnjaka za akreditaciju
Banjaluka, 05.06.2017.godine – Na osnovu zaključka Komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, sa sjednice održane 15.05.2017. godine, direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH donio je odluku kojom se poništava Javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka.
 
Navedeni konkurs je objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje, Euro Blic i Dnevni list i na internet stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 20.03.2017. godine.