Aktuelnosti
Aktuelnosti
Seminar ENQA-e o evropskoj dimenziji osiguranja kvaliteta
Brisel, 15.-16. juni 2017.godine – U organizaciji Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta(ENQA) u Briselu je održan seminar pod nazivom Evropska dimenzija osiguranje kvaliteta.
 
Seminar je okupio predstavnike agencija za osiguranje kvaliteta s ciljem edukacije o procesima osiguranja kvaliteta na evropskom nivou.
 
Teme seminara odnosile su se na Bolonjski proces, prioritete Evropske komisije u vezi sa osiguranjem kvaliteta i visokim obrazovanjem, ulogom ključnih zainteresovanih strana u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, grupom E4 i EQAR-om. Posebna pažnja bila je posvećena svrsi i primjeni Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.
 
Na događaju u Briselu Agenciju je predstavljao direktor prof. dr Enver Halilović.