Aktuelnosti
Aktuelnosti
Javne konsultacije
Banjaluka, 15.07.2017. godine - U skladu sa članom 8. Odluke o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 94/14), pozivamo vas da učestvujete u izradi Programa rada Agencije za 2018.godinu.
 
Proces javnih konsultacija otvoren je od 14.07. – 28.07. 2017. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti elektronskim putem na adresu slavica.skoro@hea.gov.ba