Aktuelnosti
Aktuelnosti
Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta učestvovala je na radionici u okviru Erasmus + programa, pod nazivom „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH (STINT)“ koja je održana od 13 do 16. marta 2017 godine u Gentu, Belgija. Domaćin radinice koja se realizirala u okviru radnog paketa 3.3 bio je jedan od koordinatora projekta KU Leuven iz Belgije.
 
Tokom trajanja radionice  domaćini su učesnike upoznali sa KU Leuven Tehnološkim kampusom, Gent sa naglaskom na istoriju, misiju, studente, obrazovne programe, razvoj kurikuluma, institute, istraživačke aktivnosti itd. Između ostalog učesnici radionice su upoznati sa Erasmus studentskom mrežom, međunarodnom mobilnošću studenata i nastavnog osoblja i radom ureda za međunarodnu saradnju na KU Leuven-u, te su imali priliku čuti iskustva studenata koji su učestvovali na međunarodnoj urazmjeni.
 
Također, na radionici je bilo govora  o sistemu osiguranja kvaliteta u Flandriji i na KU Leuven-u, kao i o  procesu priznavanja akademskih kvalifikacija u Belgiji.
 
Sve informacije u vezi sta STINT projektom, kao i prezentacije sa održane radionice dostupne su na web stranici    http://stint-project.net/pages/events#kul2017