Aktuelnosti
Aktuelnosti
STINT projekat
U skladu sa projektnim planom Erasmus + projekta „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini" (STINT) održana je radionica sa ciljem realizacije aktivnosti 2.5  Komparativna analiza razvijenih ključnih dokumenata, u Mostaru od 13.06 do 16.06 2017.godine. Susret je organizovan u saradnji sa dva javna univerziteta iz Mostara, Sveučilište u Mostaru i Univerzitet Džemal Bijedić. Na radionici je učetvovalo 15 projektnih partnera iz Bosne I Hercegovine kao i inostranstva.
 
Tokom radionice predstavljene su aktivnosti koje su realizovane tokom trajanja prve i druge godine projekta, kao i aktivnosti koje se do kraja 2017.godine trebaju realizovati.  Na radionici su predstavnici javnih univerziteta prezentovali prve verzije strategija internacionalizacije svojih ustanova.
 
Sve informacije u vezi sa održanim događajem, kao i predstavljene prezentacije dostupne su na web stranici STINT projekta http://stint-project.net/pages/events#mostar2017