Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana sjednica UO Agencije
Banjaluka, 14.03.2018. - Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održao je 41. sjednicu u Banjaluci. Sjednicom je predsjedavao predsjednik UO prof. dr  Dževad Zečić.
 
Upravni odbor Agencije razmatrao je komentare koje su dostavile nadležne obrazovne vlasti na tekst Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Rasprava o ovoj temi biće nastavljena i na narednoj sjednici Upravnog odbora Agencije.
 
Na dnevnom redu sjednice, između ostalog, bili su i Kriteriji za akreditaciju studijskih programa trećeg ciklusa studija u Bosni i Hercegovini te Preporuke o kriterijima i standardima Ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa.