Aktuelnosti
Aktuelnosti
Što prije usvojiti Odluku o minimalnim standardima u visokom obrazovanju u BiH
Vijeće ministara BiH pozvalo je Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i ovu agenciju da što prije usaglase i usvoje odluku o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i o tome izvijeste Vijeće ministara BiH u roku od 30 dana. Odluka treba biti u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2015). Ovo je zaključeno na 138. sjednici, održanoj 04.04.2018.godine u Sarajevu.
 
Usvajanje ove odluke od izuzetnog je značaja za nastavak procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.
U BiH postoje kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kao i za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija, ali ne postoji dokument koji predstavlja osnov za primjenu tih kriterija u postupku akreditacije.
 
Ukoliko se uskoro ne usvoji ova odluka, bit će ugrožen proces akreditacije visokoškolskih ustanova, ali i njihovo uključivanje u Evropski prostor visokog obrazovanja u skladu s Bolonjskom deklaracijom.