Aktuelnosti
Aktuelnosti
U Tuzli održan sastanak u okviru STINT projekta
Univerzitet u Tuzli bio je 17. i 18.04.2018. godine, domaćin dvodnevnog sastanka održanog u okviru Erasmus + KA2 projekta STINT, koji je ušao u završnu godinu realizacije.
 
Tema sastanka bila je institucionalna dimenzija internacionalizacije, te su učesnici predstavili različita evropska iskustva i zastupljenost internacionalizacije u obrazovnim sistemima Portugala, Belgije i Velike Britanije.  Predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta prvog dana sastanka predstavili su učesnicima određena evropska iskustva u vezi sa definisanjem kriterijuma za internacionalizaciju, vezu bosanskohercegovačkih kriterija za institucionalnu i programsku akreditaciju sa “ECA” kriterijima za internacionalizaciju, te nacrt Vodiča za kriterije koji obuhvataju različite aspekte internacionalizacije.
 
Drugog dana sastanaka, predstavnici svih javnih univerziteta u BiH predstavili su rezultate pilot aktivnosti koje su do sada realizovali na svojim ustanovama, te učesnike obavijestili o daljim planovima. Takođe, predstavljeni su izvještaji mentora o realizovanim pilot aktivnostima.  Na kraju sastanka dogovoren je naredni tok projektnih aktivnosti. 
 
Nosioci projekta su Univerzitet u Istočnom Sarajevu i KU Leuveun iz Belgije. Pored EU partnera iz Belgije, Portugala (Instituto Politehnico Porto) i Velike Britanije (Buckinghamshire New University), bh partneri u projektu su: svi javni univerziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja i Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.