Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana 42. sjednica UO
Banjaluka, 25.04.2018. - Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održao je 42. sjednicu u Banjaluci. Sjednicom je predsjedavao predsjednik UO prof. dr  Dževad Zečić.
 
Upravni odbor Agencije nastavio je raspravu o dokumentu Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.  Radi razmatranja određenih pitanja iz ovog dokumenta, zaključeno je da se održi hitan sastanak na kojem će učestvovati predstavnici UO, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske
 
Na dnevnom redu sjednice, između ostalog, bili su i Kriteriji za akreditaciju studijskih programa trećeg ciklusa studija u Bosni i Hercegovini, Preporuke o kriterijima i standardima Ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko distriktu BiH za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestrukturiranje studijskih programa, kao i Analiza odstupanja procesa akreditacije od Okvirnog zakna i akata Agencije.