Aktuelnosti
Aktuelnosti
Okrugli sto u Sarajevu
Sarajevo, 15.05.2018.godine – U organizaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) u Sarajevu je održan Okrugli sto „(Re)akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH –izazovi i prilike“. Okrugli sto okupio je predstavnike svih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, kao i nadležnih ministarstava obrazovanja.
 
Obraćajući se učesnicima Okruglog stola, direktor Agencije,  prof. dr Enver Halilović je istakao da stanje u visokom obrazovanju zahtijeva ozbiljne aktivnosti u pogledu unapređenja kvaliteta, te da svako od učesnika u ovim procesima ima ulogu i mjesto u razvoju kvaliteta visokog obrazovanja. Pred nama  su izazovi koji se  odnose se na donošenje propisa u Agenciji koji omogućavaju akreditaciju institucija i studijskih programa, kao i provođenje postupaka reakreditacije, zaključio je Halilović.
 
Pomoćnik ministra civilnih poslova za obrazovanje Adnan Husić je rekao da  ova oblast zauzima visoko mjesto na ljestvici prioriteta, kako u Evropskoj uniji, tako i u Bosni i Hercegovini. Sistem osiguranja kvaliteta doprinosi izgradnji povjerenja, a visokoškolske kvalifikacije se bolje prepoznaju preko granice, istakao je Husić.
 
Na događaju u Sarajevu predstavljene su  informacije o predstojećim aktivnostima u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini, te obavezama i aktivnostima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta koje je potrebno realizovati u skladu sa preporukama ENQA komisije nakon eksterne evaluacije Agencije.
 
Okrugli sto je završen Zaključcima, koji su usvojeni većinom glasova učesnika.