Aktuelnosti
Aktuelnosti
Javne konsultacije
Banjaluka, 13.07.2018. godine - U skladu sa članom 8. Odluke o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 94/14), pozivamo vas da učestvujete u izradi Programa rada Agencije za 2019.godinu.
 
Proces javnih konsultacija otvoren je od 13.07. – 28.07. 2018. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti elektronskim putem na adresu slavica.skoro@hea.gov.ba.