Aktuelnosti
Aktuelnosti
Pozitivno mišljenje revizije
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta dobila je Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za 2017.godinu nakon izvršene revizije Ureda za reviziju institucija u BiH.
U Izvještaju, između ostalog, navodi se da finansijski izvještaji Agencije prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2017.godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završila na navedeni datum.

 

Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta za 2017. god.