Aktuelnosti
Aktuelnosti
Saopćenje za javnost
Rad Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini propisan je Okvirnim zakonom visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07 i 59/09) za sve visokoškolske ustanove na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.
 
Jedna od nadležnosti Agencije za visoko obrazovanje u BiH je vođenje Državnog registra akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Da bi neka visokoškolska ustanova iz Bosne i Hercegovine mogla biti upisana u navedeni Državni registar, vršilac postupka, postupak i svi njegovi sadržaji moraju biti u skladu s navedenim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, kao i Evropskim standardima za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG, Jerevan, 2015).
 
Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (u daljem tekstu: HEAARS), s jedne strane, ne priznaje, ne primjenjuje i ne provodi Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, a s druge strane, traži od Agencije za razvoj visokog obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH da akreditacije koje provodi HEAARS na visokoškolskim ustanovama u RS, kršeći Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, upiše u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, što Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH ne prihvata.
 
U septembru 2016. godine, Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture RS, donijela je zaključak kojim je obavezala članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH iz reda srpskog naroda da ne prihvate propis Agencije kojim se implementiraju Evropski standardi osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, čime se blokira rad Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, onemogućuje akreditacija visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, stvara prostor za rad HEAARS kojim se ignoriše navedeni Zakon.
 
Sada Ministarstvo prosvjete i kulture RS i HEAARS idu korak dalje i traže od agencija susjednih država, konkretno od Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske, da prizna akreditacije visokoškolskih ustanova HEAARS, obmanjujući ih da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH “odbija” da ih upiše u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova.
 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH informirat će nadležne institucije i ustanove Republike Hrvatske o ovom pitanju, ali u isto vrijeme apeliramo na međunarodne organizacije i ustanove u Bosni i Hercegovini (OHR, OSCE, Ured EU), na Parlamentarnu skupštinu BiH i Vijeće ministara BiH da zaustave postupanje Ministarstva prosvjete RS i Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS u pogledu osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.