Aktuelnosti
Aktuelnosti
Anketa o zadovoljstvu zainteresovanih strana
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta provodi Anketu o zadovoljstvu zainteresovanih strana kvalitetom rada Agencije, te u skladu sa Vašim vremenom molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta i popunite online anketu.  Cilj ankete je unapređenje kvaliteta  rada, međusobne komunikacije i transparentnosti rada  Agencije.
 
Anketa je u potpunosti anonimna i otvorena je do 09.11.2018. godine, a kojoj pristupate klikom na https://goo.gl/forms/ozLJixXlocnqRz0m1

Zahvaljujemo na saradnji!