Aktuelnosti
Aktuelnosti
Otvoreno pismo ministarstvima obrazovanja u BiH nadležnim za visoko obrazovanje
Banja Luka, 12.06.2019.- Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini uputila je nadležnim obrazovnim vlastima u Bosni i Hercegovini dopis kojim je ukazala na potrebu promjene prakse predlaganja istih stručnjaka u komisije za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
 
Zahtjev je upućen Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja i  Odjeljenju za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta BiH.
 
Agencija smatra da se ova  praksa mora izbjeći, jer smanjuje mogućnost svim stručnjacima da učestvuju u procesima akreditacija i  stvara sumnju u transparentnost i nezavisnost rada nadležnih obrazovnih vlasti pri predlaganju stručnjaka.  Agencija, takođe, podsjeća da su sva rješenja o imenovanju komisija stručnjaka objavljena na web stranici Agencije, stalno dostupna javnosti i nadležnim obrazovnim vlastima kako bi mogli imati uvid u svoja postupanja u skladu sa navedenim dopisom.
 
S obzirom da se u narednom periodu očekuje značajan broj zahtjeva za akreditaciju studijskih programa, Agencija želi da skrene pažnju da  praksa predlaganja istih stručnjaka nije u skladu sa  zahtjevima Evropskih standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG).  U tom kontekstu, Agencija, takođe, preporučuje da se u komisije za akreditaciju izbjegava predlaganje rukovodilaca visokoškolskih ustanova zbog njihove odgovornosti u donošenju odluka sa aspekta konkurentskih odnosa sa ustanovom koju evaluiraju.
 
Profesionalnim, dosljednim i transparetnim načinom provođenja vanjskog osiguranja kvaliteta osigurava se njegova primjerenost svrsi, prihvatljivost od svih zainteresovanih strana i realizacija strateških ciljeva Agencije koji se odnose na unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
 
U vezi s navedenim, a u cilju osiguranja veće nezavisnosti, koherentnosti, efikasnosti i pouzdanosti procedura akreditacija, Agencija skreće pažnju nadležnim obrazovnim vlastima kao oficijelnim predlagačima članova komisija za akreditaciju, na potrebu izbjegavanja prakse predlaganja istih stručnjaka, kako ne bi bila prinuđena vraćati takve prijedloge komisija na izmjene i dopune.