Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održane obuke stručnjaka u Banjaluci i Sarajevu
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta  BiH organizovala je dvije jednodnevne  obuke stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini. Obuke, koje su održane 11. juna u Banjaluci i 13.juna u Sarajevu, okupile su domaće stručnjake, predstavnike akademske zajednice, privrede i prakse i studenata.
 
Cilj obuka bila je priprema stručnjaka za proces akreditacije, tako što će biti obučeni da dosljedno primjenjuju utvrđene procedure svih faza ovog procesa, transparentno i argumentovano ocjenjuju ispunjenost kriterijuma za akreditaciju i napišu kvalitetne izvještaje o vanjskoj evaluaciji kvaliteta visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa.
 
Učesnike obuke u Banjaluci i Sarajevu  pozdravio je direktor Agencije prof.dr Enver Halilović koji je istakao ulogu komisija za akreditaciju čije profesionalno ponašanje i obučenost je od ključnog značaja za postupak akreditacije.
 
On je dodao da je akreditacija proces u kojem učestvuje više učesnika, a  njegov kvalitet zavisi od profesionalonog rada i odgovornosti svakog od učesnika, komisije stručnjaka, Agencije, obrazovnih vlasti  i društva u cjelini. “Želim da apelujem da zajednički ojačamo kvalitet visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, da loše strane ne budu dominantna činjenica, već samo ekcesna situacija, a nikako praksa, istakao je Halilović.
 
Obuke su obuhvatile dva segmenta, teorijski i praktični dio. U prvom, teorijskom dijelu, učesnici su informisani o zakonskom okviru i sistemu visokog obrazovanja u BiH, terminologiji, proceduri,  učesnicima  i profesionalnom postupanju u procesu akreditacije, kao i primjeni kriterija za akreditaciju i pisanju izvještaja o eksternoj evaluaciji.
 
U praktičnom dijelu, učesnici  su prošli kroz glavne faze posjete visokoškolskoj ustanovi, od analize samovaluacijskog izvještaja na primjeru jednog kriterija, pripremnog sastanka komisije, pa do samog intervjua komisije sa predstavnicima visokoškolske ustanove i na kraju predstavljanja usmenog izvještaja visokoškolskoj ustanovi kojim se završava posjeta stručnjaka.
 
Nakon praktične vježbe učesnici su dobili povratne informacije o dobrim stranama, ali i uočenim nedostacima sa preporukama kako riješiti i ponašati se u eventualnim spornim situacijama.