Aktuelnosti
Aktuelnosti
Čestitka direktora Agencije povodom početka nove akademske godine
Banja Luka, 30.09.2019. godine - Povodom početka akademske 2019/2020 godine, upućujem srdačne čestitke akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, studentima, profesorima, saradnicima i zaposlenicima visokoškolskih ustanova.
 
Iskreno želim da u novoj akademskoj godini budete uspješni u ostvarenju   postavljenih ciljeva i zadataka na putu ličnog i profesionalnog napretka. Svjesni neprocjenjive uloge  visokog obrazovanja kao glavnog faktora ekonomskog i socijalnog razvoja i prosperiteta društva, vjerujem da ćete posvećenim radom, profesionalnim angažmanom, svako u svom poslu, doprinijeti postizanju dobrih rezultata u kvalitetnom obrazovanju budućih generacija profesionalaca.
 
Primarna misija Agencije je da kroz osiguranje kvaliteta razvijamo visoko obrazovanje. Ne možemo biti zadovoljni aktuelnim stanjem. Podizanje standarda kvaliteta u nastavi, naučno-istraživačkom radu i svim drugim segmenetima visokog obrazovanja, je naš primarni, zajednički cilj kako bi Bosna i Hercegovina postala ravnopravan član Evropskog prostora visokog obrazovanja sa svim pravima i obavezama koje taj prostor znači.
 
Podsjećam da su Agenciju nedavno posjetili eksperti Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) kako bi se, dvije godine nakon završene eksterne evaluacije Agencije, uvjerili u napredak koji je postignut u ovoj oblasti. Predmet njihovog ineresovanja bile su aktivnosti na realizaciji preporuka koje je Agencija dobila od komisije eksperata ENQA-e 2017.godine, ali i stanje u visokom obrazovanju u BiH i  uloga akreditacije u podizanju kvaliteta obrazovanja. 
 
Siguran sam da postoje ambicije, kao i dovoljan prostor u kojem svako u svojoj oblasti profesionalnog djelovanja, može unaprijediti svoj rad. U narednom periodu Agencija će i dalje biti posvećena implementaciji preporuka koje je  dobila od Komisije eksperata ENQA-e , a sve s ciljem unapređenja svog djelovanja, ali i unapređenja postupanja nadležnih ministarstava i komisija stručnjaka za akreditaciju, koje su, takođe, zajedno sa Agencijom učesnici u postupku akreditacije.  
 
Ako znamo da još postoje visokoškolske ustanove, osnovane od prije pet ili više godina, koje izdaju diplome, a nisu prošle postupak akreditacije u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, obaveza svih nas koji radimo u ovoj obasti, uključujući nadležne obrazovne vlasti, ali i inspekcijske organe jeste hitno postupanje u području svoje nadležnosti kako bi bile otklonjene  neregularnosti i sankcionisana odstupanja od zakona. 
 
Akreditacija studijskih programa, kvalitetniji izvještaji komisija stručnjaka za akreditaciju, transprentnije i  profesonalnije provođenje vanjskog osiguranja kvaliteta, izazovi su koji stoje pred nama, a koje samo sinergijskim djelovanjem možemo uspješno savladati.  
 
Odgovorno, nezavisno i kvalitetno izvršavanje predviđenih poslova svih učesnika u procesu akreditacije jedini su put ka unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i stvaranja neophodnih pretpostavki za valorizaciju visokoškolske, naučno-obrazovne, naučno-istraživačke i umjetničke djelatnosti u skladu sa evropskim standardima u ovoj oblasti. 
 
Agencija će nastaviti i dalje da radi svoj posao u okviru datih joj zakonskih nadležnosti što može bolje i profesionalnije. Naša liderska uloga u procesima osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju obavezuje nas  na proaktivan pristup i kontinuirano unapređenje kvaliteta, kako rada Agencije, tako i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i opšteg društvenog ambijenta u kojem svi zajedno djelujemo.