Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sastanak sa predstavnicima AZVO-a
Banjaluka, 19.02.2020.godine - Zamjenici direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta mr Irena Šiško i dr Slobodan Stanić razgovarali su u Banjaluci sa direktorom Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske prof. dr Jasminom Havranek sa saradnicima.
 
Tema sastanka bila je razmjena iskustava i dobrih praksi u procesima osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, sa posebnim akcentom na akreditaciju studijskih programa.
 
Zamjenici direktora Agencije predstavili su trenutne aktivnosti,  kao i planove Agencije u ovoj oblasti, naglašavajući potrebu što boljeg i kvalitetnijeg definiranja svakog od tri modela akreditacije, recenzije, klasterske ili pojedinačne akreditacije studijskih programa, a koji su  propisani izmjenama Odluke o normama kojima se utvrđuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja u BiH.
 
Izražavajući spremnost na saradnju i transfer znanja, predstavnici hrvatske Agencije govorili su  o izazovima sa kojim su se susretali prilikom institucionalne akreditacije i reakreditacije ističući evidentno poboljšanje kvaliteta u radu visokoškolskih ustanova nakon postupaka reakreditacije.
 
Tokom sastanka razmatrani su i drugi modeli bilateralne saradnje, a posebno kada je u pitanju razmjena stručnjaka za akreditaciju.