Aktuelnosti
Aktuelnosti
Podrška agencijama za osiguranje kvaliteta
Objavljen je Vodič o efektivnoj uključenosti zainteresovanih strana u osiguranje kvaliteta, koji je izrađen u okviru Erasmus+ KA3 projekta “Efektivna uključenost zainteresovanih strana u aktivnosti vanjskog osiguranja kvaliteta” (ESQA).
 
Izradi Vodiča prethodila je serija konsultacija  sa potencijalnim korisnicima I zinteresovanim stranama, a sve u cilju unaprijeđenja sadržaja dokumenta.
 
Finalna verzija ovog Vodiča izrađena je nakon održane posljednje u nizu konsultacija u oktobru ove godine.
 
Vodič će biti značajna podrška agencijama za osiguranje kvaliteta u njihovom radu.