Aktuelnosti
Aktuelnosti
Imenovano novo rukovodstvo Agencije
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,  na 28.sjednici, održanoj 24.02.2021.godine, nakon provedenog javnog konkursa, donijelo je   Odluku o izboru i imenovanju direktora i zamjenika direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.
 
Za direktora Agencije imenovan  je prof. dr Enes Hašić.
 
Zamjenici direktora Agencije su Stevo Škrbić i Irena Šiško.