Aktuelnosti
Aktuelnosti
Četvrti dvomjesečni online sastanak CEENQA članica
Mreža agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Centralne i Istočne Evrope, CEENQA, održala je 17.03.2021.godine, četvrti u nizu dvomjesečnih online sastanaka, koji se redovno organizuju od septembra 2020 godine. Tema ovog sastanka, bila je osiguranje kvaliteta online i kombinovanog podučavanja i učenja u Gruziji. Kao i na prethodnim sastancima, učesnici su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa organizacijom i radom agencija članica ove mreže. Ovoga puta predstavile su se agencije iz Litvanije (SKVC) i Gruzije (NCEQE).
 
Na početku sastanka, učesnici su imali priliku upoznati se sa realizacijom aktivnosti koje se odnose na razmjenu osoblja između CEENQA članica. Dvanaest agencija učestvuje u ovogodišnjoj razmjeni, koja se provodi od 2018.godine, a ima za cilj razmjenu znanja, iskustva i realizaciju zajedničkih aktivnosti. Zbog trenutne situacije u svijetu izazvane pandemijom COVID – 19, odlučeno je da se posjete ove godine održe virtuelnim putem.
 
Takođe, učesnicima su se obratili članovi Izvršnog odbora CEENQA-e, te ujedno i predstavnici dvije radne grupe, koje će do kraja ljeta, za kada je planirano  održavanje Generalne skupštine CEENQA-e, istražiti i pripremiti detaljne studije o uticaju krize izazvane COVID-19, na visoko obrazovanje. Sve članice ove mreže pozvane su da daju svoj doprinos u realizaciji ovih aktivnosti koje se odnose na online učenje i podučavanje na visokoškolskim ustanovama tokom pandemije COVID-19, kao i online evaluacije i vanjsko osiguranje kvaliteta.