Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana Generalna skupštna ENQA-e
Evropska asocijacija agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) održala je 22.04.2021.godine Generalnu skupštinu putem Zoom platforme. Pored predstavnika stalnih članica,  u radu Generalne skupštine učestvovao je i predstavnik Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta kao pridružene članice ENQA -e.
 
Teme o kojima se diskutovalo i odlučivalo su bile vezane za izbor novih i obnavljаnje članstva postojećih članica ENQA-e, izbor novih i produženje mandata postojećim članovima Odbora ENQA-e   kao i novih članova Odbora za reviziju, predstavljanje noviteta u Smjernicama za procedure o izboru u članstvo u ENQA-e, kao  i prijedlog novih procedura.
 
Na Generalnoj skupštini izabran je i novi predsjednik ENQA-e Douglas Blackstock, izvršni direktor Agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Velike Britanije.