Aktuelnosti
Aktuelnosti
TAM radionica o akreditaciji studijskih programa
U organizaciji Nacionalnog Erasmus + ureda u BiH i  Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja u BiH (HERE) , 21. i 22.04. 2021. godine putem Zoom platforme, održana je radionica  pod nazivom „Učinkovita, pristupačna i transparentna akreditacija studijskih programa u Bosni i Hercegovini.“
 
Učesnicima radionice obratio se i novoimenovani direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, prof. dr Enes Hašić, koji je  istakao da će znanje i iskustva, stečena tokom ove radionice, biti od  velikog značaja za dalje postupanje Agencije u ovoj oblasti. „Koristim priliku da i ovim putem pozovem sve aktere u visokom obrazovanju na saradnju i  zajedničko djelovanje kako bi sinergijskim radom prevazišli trenutne poteškoće, a sve u cilju unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima u ovoj oblasti“, zaključio je profesor Hašić.
 
Tokom dvodnevne radionice, učesnici su razmijenili mišljenja i iskustva o značaju akreditacije studijskih programa, najprihvatljivijim modelima ove akreditacije, kriterijima za eksternu evaluaciju te daljoj izgradnji i unapređenju sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH.
 
U radu radionice učestovali su predstavnici Agencije, a pomoćnik direktora za osiguranje kvaliteta, Benjamim Muhamedbegović, bio je jedan od panelista u panel diskusiji na temu "Akreditacija studijskih programa", kojom je i zaključena ova uspješna i zanimljiva radionica.