Aktuelnosti
Aktuelnosti
Agencije dogovorile saradnju u svim ključnim segmentima rada
Banjaluka, 29.04.2021.god. – Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) prof.dr Enes Hašić i direktor Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS) doc.dr Biljana Vojvodić  održali su radni sastanak na kojem su dogovorili saradnju u svim ključnim segmentima rada, kao što je akreditacija studijskih programa, razvoj mjerljivih indikatora kvaliteta u okviru kriterija za akreditaciju, te dinamika ažuriranja Liste stručnjaka.
 
Sastanku su prisustvovali i zamjenici direktora Agencije, mr Stevo Škrbić i mr Irena Šiško, kao i neposredni saradnici zaduženi za pitanja akreditacije iz obe Agencije.
 
Budući da su uočena brojna pitanja koja su od interesa za sve zainteresovane strane u oblasti visokog obrazovanja, dogovoreno je formiranje operativne radne grupe, sastavljene od predstavnika dvije agencije, a  koji će neposredno sarađivati u predstojećem periodu.