Aktuelnosti
Aktuelnosti
Radni sastanak sa predstavnicima hrvatske Agencije
Banja Luka, 05.05.2021.godine - Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, prof. dr Enes Hašić,  održao je  Banjaluci  radni sastanak sa direktoricom Agencije za znanost i visoko obrazovanje Hrvatske, prof. dr Jasminom Havranek sa saradnicima.
 
Tema sastanka u čijem radu su učestvovali zamjenici direktora, Irena Šiško i Stevo Škrbić,  kao i predstavnici stručnih službi Agencije, bila je razmjena iskustava i dobrih praksi u procesima osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, modeli institucionalne, akreditacije studijskih programa i reakreditacije, te pitanje osiguranja kvaliteta kvalifikacija visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine  u  pogledu njihovog priznavanja u Hrvatskoj.
 
Direktor Agencije prof. dr Enes Hašić predstavio je trenutne aktivnosti u razvoju i osiguranju kvaliteta,  kao i planove u ovoj oblasti te naglasio potrebu kontinuirane saradnje sa regonalnim agencijama , a sve u cilju unapređenja kvaliteta u visokom obrazovanju i  integracije u evropski prostor visokog obrazovanja.
 
Izražavajući spremnost na saradnju i transfer znanja, predstavnici hrvatske Agencije govorili su  o izazovima sa kojim su se susretali prilikom institucionalne akreditacije i reakreditacije ističući evidentno poboljšanje kvaliteta u radu visokoškolskih ustanova nakon postupaka reakreditacije.
 
Tokom sastanka razmatrani su i drugi modeli bilateralne saradnje, a posebno kada je u pitanju razmjena stručnjaka za akreditaciju.