Aktuelnosti
Aktuelnosti
Potpisan sporazum o saradnji sa Agencijom Crne Gore
Banja Luka, 11. maj 2021.godine – Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) prof. dr Enes Hašić i  direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore (AKOKVO) prof. dr Srđa Popović potpisali su Sporazum o saradnji. Cilj Sporazuma je saradnja između dvije agencije u razmjeni stručnjaka za evaluaciju i akreditacione procedure, te saradnja u oblasti osiguranja kvaliteta i srodnih projekata.
 
Potpisnice ovog sporazuma saglasne su da poboljšaju saradnju u razmjeni svojih stručnjaka za osiguranje kvaliteta, ispitaju mogućnosti saradnje na raznim projektima, te  da sarađuju u postupcima akreditacije  zajedničkih studijskih programa koji uključuju visokoškolske ustanove i studijske programe u Crnoj Gori  i Bosni i Hercegovini.
 
Ceremoniji potpisivanja Sporazuma prethodio je radni sastanak  tokom kojeg su razmijenjene informacije o sistemu visokog obrazovanja u Bosni i Heregovini i Crnoj Gori sa akcentom na akeditaciju i postupke vanjskog osiguranja kvaliteta koji se provode u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, te moguća unapređenja u ovoj oblasti. Između ostalog, dogovoreno je da se, u što skorije vrijeme, organizuje sastanak svih regionalnih agencija koje se bave osiguranjem kvaliteta.
 
U radu sastanka učestvovali su i zamjenici direktora Agencije Irena Šiško i Stevo Škrbić.