Aktuelnosti
Aktuelnosti
Sporazum o saradnji sa Nacionalnim telom za akreditaciju Srbije
Beograd, 18.05.2021.godine –Zamjenici direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini (HEA), Irena Šiško i Stevo Škrbić,  boravili  su u  radnoj posjeti Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije (NAT) u Beogradu. 
 
U otvorenom razgovoru sa direktoricom NAT-a, prof. dr Jelenom Kočević i članom Upravnog odbora NAT-a, prof. dr Miloradom Milovančevićem,  razmijenjene  su informacije o  sistemu visokog obrazovanja u Srbiji i Bosni i Hercegovini sa posebnim akcentom na postupke akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, te sticanje punopravnog članstva u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) s obzirom da su i NAT i HEA trenutno u statusu pridruženog člana.
 
Tokom susreta potpisan je Sporazum o saradnji između Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije. Cilj Sporazuma je saradnja između dvije institucije u razmjeni stručnjaka za evaluaciju i akreditacione procedure, te saradnja u oblasti osiguranja kvaliteta i srodnih projekata.
 
Potpisnici ovog sporazuma saglasni su da poboljšaju saradnju u razmjeni stručnjaka za osiguranje kvaliteta, ispitaju mogućnosti saradnje na raznim projektima, te  da sarađuju u postupcima akreditacije  zajedničkih studijskih programa koji uključuju visokoškolske ustanove i studijske programe u Republici Srbij i Bosni i Hercegovini.