Aktuelnosti
Aktuelnosti
Radni sastanci u Ministarstvima u Zenici i Travniku
U četvrtak 21.05.2021.godine delegacija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta boravila je u radnoj posjeti Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.
 
U Ministarstvu Zeničko-dobojskog kantona, delegacija  Agencije na čelu sa direktorom prof.dr. Enesom Hašićem, razgovorala je sa ministrom, prof.dr. Spahijom Kozlićem.  Tema sastanka je bila unapređenje saradnje između Agencije i Ministarstva u oblasti poboljšanja propisa iz oblasti visokog obrazovanja i nauke.
 
U Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Srednjobosanskog kantona predstavnici Agencije, pomoćnik direktora za osiguranje kvaliteta Benjamin Muhamedbegović i stručna savjetnica za nauku i visoko obrazovanje Sanela Pašić-Delahmetović, razgovarali su sa ministrom Bojanom Domićem o izazovima u akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa na području Srednjobosanskog kantona. Poseban fokus razgovora stavljen je na  pravovremenu realizaciju ugovornih obaveza između nadležnih obrazovnih vlasti i članova Komisije stručnjaka za akreditaciju koje imenuje Agencija, a što se odražava i  na kvalitet samog procesa akreditacije.
 
Zaključeno je da je potrebno u narednom periodu intenzivirati međusobne kontakte i saradnju Agencije i ministarstava Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona, učešćem u zajedničkim aktivnostima i pružanju međusobne podrške u unapređenje modela akreditacije studijskih programa.
 
Tokom posjete Zeničko-dobojskom kantonu direktor Agencije prof.dr. Enes Hašić učestvovao je u radu treće sjednice Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine i tom prilikom najavio za naredni mjesec tematsku sjednicu Rektorske konferencije o akreditaciji studijskih programa.