Aktuelnosti
Aktuelnosti
Održana 1. sjednica Upravnog odbora Agencije u novom sazivu
U Banjaluci je održana 1. konstitutivna sjednica Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u novom sazivu.
 
Na sjednici su inaugurisani novi članovi Upravnog odbora na mandatni period od tri godine i to od  08. aprila 2021 godine prof. dr Sanjin Kodrić, prof. dr Suad Kunosić, prof. dr  Luciana Bobana, prof. dr Nedeljko Stanković, Zorana Štaka, doc.dr Marko Odak i prof. dr Dino Mujkić.
 
Prethodno, počev od 16.10.2020. godine,  na mandatni period od tri godine, izabrani su prof.dr Dženita Ljuca, prof.dr Ivo Čolak i prof.dr Mitar Perušić koji su, takođe, inaugurisani na ovoj sjednici.
 
Na prvoj konstitutivnoj sjednici izabrano je rukovodstvo Upravnog odbora. Za predsjednika je izabran prof. dr Mitar Perušić iz reda srpkog naraoda, a za potpredsjednike, prof. dr Dženita Ljuca iz bošnjačkog naroda i prof. dr Luciana Boban iz reda hrvatskog naroda.
 
Predsjednik i potpredsjednici se rotiraju u predsjedavanju Upravnim odborom Agencije na period od godinu dana.